Kerkojme edukatore ne Gjermani ne kopshte dhe çerdhe (femije nga 1 deri ne 6 vjec) ne Gjermani

Ju mund të prisni një punë intersante në kopshte dhe çerdhe dhe shumë hapësirë për të sjellë idetë tuaja.

Heidelberg dhe Mannheim janë në afërsi të menjëhershme. Një leje mujore për shërbimet e autobusëve dhe trenave ofrohet për 45,00 €/muaj (biletë pune).

Postillion e.V. është një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse e mirëqenies së fëmijëve dhe të rinjve në rrethin Rhein-Neckar, e cila e ka bërë detyrën e saj të krijojë kushte të mira jetese për fëmijët dhe të rinjtë. Që nga sot, Postillion e.V. punëson 779 (nga sot) punonjës me kohë të plotë për mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve në fushat e kujdesit ditor të fëmijëve (krevat fëmijësh, kopshti i fëmijëve), puna sociale në shkollë, puna e lëvizshme e të rinjve dhe ndihmë me arsim. Postillion e.V. mbështetet nga anëtarësia e qyteteve dhe komuniteteve dhe punonjësve.

Postillion e.V punëson vetëm punonjës që janë subjekt i kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe që janë të punësuar sipas marrëveshjes kolektive të sektorit publik.

Kusht paraprak:

  • Studime Bachelor/Master në Shkenca Sociale ose Bachelor ne Pedagogji Sociale
  • Njohja profesionale për të punuar si edukator duhet të njihet paraprakisht nga këshilli i qarkut të Shtutgartit (RP Stuttgart)
  • Dëshira për të punuar me fëmijët
  • Gatishmëri për të kaluar në Gjermani

Ne ofrojme:

  • Kurs gjuhe ekstra-profesionale ne gjuhen gjermane
  • Kontakte shqipfolëse për mbështetje me pyetje
  • Apartament në një apartament të përbashkët (ose vendosje në një apartament të vetëm), qira apartament rreth 400,00 € duke përfshirë kostot shtesë
  • Pagesa sipas tarifës 3,493.00 € (paga fillestare)

Kontaktoni:

Nëse jeni të interesuar atëherë shkruani një email në fjolla.tigani@postillion.org, me kënaqësi në shqip. Ajo do të kryejë një intervistë në internet (Online) me ju.